Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , GMINY I POWIATY , ROZLICZENIA PŁATNIKA , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

1 lipca 2014

Odpłatne przejęcie przez Gminę urządzeń wodno-kanalizacyjnych a obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8C

225

Przychód z odpłatnego przejęcia urządzeń wodno-kanalizacyjnych należy zakwalifikować do przychodów z innego źródła niż tzw. inne źródła i nie należy sporządzać informacji PIT-8C.

Stanowisko Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2014 roku nr ILPB1/415-362/14-3/AG

Sytuacja Podatnika

Osoby fizyczne, które wybudowały domy jednorodzinne na terenie Gminy wykonały na własny koszt urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne w celu przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.Zadania te, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym stanowią zadania własne gminy, które obejmują sprawy wodociągów i zaopatrywania w wodę oraz kanalizacji. Wójt Gminy rozpoczął procedurę odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych od osób fizycznych, które je wybudowały. Wszystkie odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych zostały przejęte po upływie 6 miesięcy od ich wybudowania i przyłączenia urządzeń do sieci gminnej.Odnosząc się do zaistniałej sytuacji Wnioskodawca zadał pytania:

  1. Czy Gmina powinna pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i wystawić PIT-8C jeżeli nabywa w drodze odpłatnego przejęcia prawa własności sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej?

  2. W związku z wystawieniem PIT-8C za 2012 rok czy Gmina ma obowiązek dokonania korekty PIT-8C za 2012 rok jeżeli nabycie nastąpiło w drodze umowy o odpłatne przejęcie prawa własności sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia urządzeń do sieci gminnej?

  3. Czy gmina powinna pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i wystawiać PIT-8C jeżeli nabędzie w drodze umowy o odpłatne przejęcie prawa własności sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych przed upływem 6 miesięcy od ich wybudowania i przyłączenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych do sieci gminnej?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

  4. innych rzeczy,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.