Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , NIERUCHOMOŚCI

8 grudnia 2014

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości z wybudowanym budynkiem mieszkalnym

195

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego okres 5 lat od odpłatnego zbycia liczy się od momentu zakupu działki. Dom jest częścią składową tejże działki więc, okres nie powinien być liczony osobno dla działki a osobno dla domu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 października 2014 roku nr IPTPB2/415-395/14-4/Akr

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni we współwłasności małżeńskiej majątkowej z małżonkiem w 2007 r. zakupiła zabudowaną działkę, na której w 2010 r. rozpoczęła budowę nowego budynku mieszkalnego. W 2013 r. budynek został oddany do użytkowania. Poprzedni budynek został wyburzony zgodnie z projektem. W styczniu 2014 r. został orzeczony rozwód i zabudowana budynkiem mieszkalnym działka wystawiona została na sprzedaż. Odpłatne zbycie doszło do skutku w dniu 6 sierpnia 2014 r. i nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

Czy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży w 2014 r., nieruchomości nabytej w 2007 r., na której wybudowano budynek mieszkalny (odbiór techniczny w lipcu 2013 r.)?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma prawna ich na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.