Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , NIERUCHOMOŚCI

1 grudnia 2014

Najem pawilonu handlowego po zakończeniu działalności gospodarczej

190

Po zgłoszeniu zakończenia działalności gospodarczej przychody uzyskiwane z najmu pawilonu handlowego należy kwalifikować jako przychody z najmu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 22 października 2014 roku nr ITPB1/415-832/14/MP.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Wnioskodawczyni od dnia 1 marca 2013 r. faktycznie zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie handlu, a źródłem przychodów, które obecnie uzyskuje, jest najem pawilonu handlowego. Dodatkowo nie zatrudnia pracowników, a uzyskiwany czynsz najmu wpływa na rachunek bankowy, który jest wykorzystywany do regulowania zarówno zobowiązań podatkowych, jak i codziennych zakupów związanych z zaspokajaniem potrzeb bytowych. Wnioskodawczyni jest obecnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Podkreślić należy, iż nieruchomość wyżej opisana jest jedynym składnikiem związanym z uprzednio prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wnioskodawczyni planuje formalne zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności poprzez dokonanie stosownego zgłoszenia w CEIDG, ZUS, Urzędzie Statystycznym oraz we właściwym urzędzie skarbowym, przy czym w/w nieruchomość w dalszym ciągu będzie wynajmowana.

Czy po zgłoszeniu zakończenia działalności gospodarczej w CEIDG, ZUS, Urzędzie Statystycznym oraz we właściwym urzędzie skarbowym, przychody uzyskiwane z najmu pawilonu handlowego należy kwalifikować jako przychody z najmu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Przepis art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również prz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.