Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , TRANSPORT

2 czerwca 2015

Koszty z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego

206

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu czynsz najmu samochodu osobowego bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

ODPOWIEDŹ

Do ewidencji przebiegu pojazdu wypisujemy wyłącznie wydatki eksploatacyjne, do których nie zalicza się wydatków ponoszonych na najem pojazdu. Tym samym, wydatki z tego tytułu odpiszemy w koszty podatkowe na zasadach ogólnych.

UZASADNIENIE

Kosztami uzyskania przychodów zgodnie z ogólną zasadą są wszelkie wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to reguła wynikająca z art. 22 ust. 1 tej ustawy.

Wśród katalogu wyjątków, których nie uznamy za koszty firmy, znajdują się wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (art. 23 ust. 1 pkt 46 z zastrzeżeniem pkt 36).

Jeśli zatem przedsiębiorca używa w prowadzonej działalności samochód osobowy niebędący jego środkiem trwałym, to by móc zaliczyć w koszty podatkowe wydatki związane z jego użytkowaniem, jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Do kosztów podatkowych zaliczy więc tylko te wydatki, które:

  • są ujęte w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu;

  • nie przekraczają limitu będącego iloczynem faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu.

Przypomnijmy, że w obecnym roku podatkowym stawki kilometrówki pozostają niezmienione i wynoszą:

  • 0,5214 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi do 900 cm3;

  • 0,8358 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi ponad 900 cm3.

Opisane zasady nie dotyczą samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 updof.

W rzeczywistości gospodarczej niezmiennie pojawiają się wątpliwości związane z zakwalifikowaniem do kosztów użytkowania pojazdu osobowego wydatków na jego najem, który nie stanowi leasingu w myśl wyżej przytoczonego przepisu. Zagadnienie to jest kwestią interpretacyjną i było wielokrotnie poddawane rozstrzygnięciom przez sądy administracyjne. Niemniej jednak ugr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.