Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

3 stycznia 2015

Kiedy wydatki na usługi medyczne ponoszone przez pracodawcę stanowią przychód podlegający opodatkowaniu

268

Spółka wykupiła świadczenia medyczne (usługi medyczne dodatkowe) dla wszystkich pracowników. Za usługi świadczone w ramach niniejszej umowy spółka opłaca wynagrodzenie ryczałtowe. Osoby objęte pakietem medycznym podpisały pisemną deklarację wyrażając zgodę na objęcie ich tym pakietem. Czy objęcie przez spółkę pracowników tzw. pakietem medycznym, uprawniającym ich do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych przez placówkę medyczną na podstawie zawartej z pracodawcą umowy, stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

ODPOWIEDŹ

Objęcie przez Spółkę pracownikó...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.