Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE , NIERUCHOMOŚCI

2 czerwca 2015

Działalność gospodarcza i najem prywatny opodatkowany ryczałtem - odliczenie składki zdrowotnej

442

Mój klient prowadzi działalność gospodarczą, przychody z tej działalności opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Miesięczne zaliczki są obliczane z uwzględnieniem zapłaconych składek ZUS. Składki społeczne odejmowane są od przychodów, a składki zdrowotne odliczane od podatku. Od tego roku poza prowadzoną działalnością gospodarczą podatnik podpisał umowę najmu prywatnego. Jako formę opodatkowania przychodów z najmu także wybrał ryczałt. Czy obliczając wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy powinno się uwzględniać łącznie wszystkie przychody podatnika (z działalności gospodarczej i najmu prywatnego) i po odliczeniu składek ZUS i należnych zaliczek za poprzednie miesiące, dokonywać wpłaty jednej zaliczki na podatek dochodowy? Wątpliwość naszą budzi fakt, że pomimo złożenia oświadczenia o opodatkowaniu przychodów z najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym opłacanym co miesiąc, nie ma należnej zaliczki na podatek dochodowy (w miesiącach, w których nie uzyskano żadnych przychodów z działalności gospodarczej, natomiast uzyskano przychód z najmu prywatnego i zapłacono składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy wynosi zero złotych). Czy Urząd Skarbowy może naliczyć odsetki od zaległości podatkowych na zaliczki do dnia złożenia zeznania rocznego PIT-28 ?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Zgodnie z art. 26 ust...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.