Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

3 stycznia 2015

Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów w przypadku umowy o dzieło

275

Jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej oprócz wynagrodzenia za pracę otrzymuję również wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przy umowie o dzieło w przypadku korzystania z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami wynoszą 50% uzyskanego przychodu, z tym że od 2013 r. ich wysokość nie może przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, chyba że podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ustawie. Czy za dowód poniesienia powyższych kosztów można przyjąć koszty uzyskania przychodów naliczone przez płatnika i wykazane w PIT-11?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

W przypadku gdy wysokość kosztów u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.