Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE , NIERUCHOMOŚCI , OCHRONA ZDROWIA

2 czerwca 2015

Dobrowolna składka zdrowotna a najem prywatny

359

Jako osoba fizyczna wynajmuję lokal mieszkalny. Rozliczam się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. W związku z tym, że nie posiadałem ubezpieczenia zdrowotnego wystąpiłem do NFZ o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Czy mogę rozliczyć składkę zdrowotną w ramach podatku z tytułu najmu?

ODPOWIEDŹ

Tak, dobrowolnie opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą być odliczone od podatku od przychodów z tytułu najmu. Przy czym kwota składki podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć ograniczenia wskazanego przez ustawodawcę tj. kwoty 7,75% podstawy jej wymiaru.

UZASADNIENIE

W świetle art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

W myśl art. 21 ww. ustawy podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.

Biorąc pod uwagę Pana wątpliwości dotyczące możliwości odliczenia dobrowolnie opłacanej składki zdrowotnej, konieczne staje się odwołanie do treści przepisu art. 13 ust. 1 cyt. ustawy z którego wynika, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego. Natomiast, w przypadku dokonania obniżenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27b ust. 2-4 ustawy o podatku dochodowym (art. 13 ust. 2 cyt. ustawy).

Wobec powyższego, należy również posłużyć się...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.