Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

13 września 2014

Co zrobić jeżeli zleceniodawca nie przekazał zleceniobiorcy PIT-11

201

W lipcu 2014 świadczyłam pracę (usługi pielęgniarskie) na podstawie ustnej umowy zawartej z Przychodnią. 10 sierpnia 2014 roku otrzymałam przelew opisany jako "zaliczka za lipiec". Na skutek sugestii właściciela zarejestrowałam swoją działalność z dniem 15 sierpnia 2014 i z tym dniem podpisałam umowę z Przychodnią. 25 sierpnia Przychodnia przelała wyrównanie do rozliczenia za lipiec 2014. Od sierpnia mam przychody z działalności gospodarczej, ale co z przychodami za lipiec wypłaconymi w sierpniu? Moim zdaniem Przychodnia jako płatnik powinna pobrać zaliczkę na podatek i odprowadzić do US ale wiem, że tego nie zrobiła. Czy mam wykazać wpłaty na konto za lipiec dopiero w PIT-36 za 2014 rok, informując US o braku PIT-11?

ODPOWIEDŹ

Z opisu sytuacji wynika, iż Przychodnia mogła zawrzeć z Panią ustną umowę na wykonanie konkretnych rzeczy w formie umowy o dzieło (np. przygotowywanie mikstur, wytwarzanie opatrunków jałowych) lub na wykonanie wskazanych czynności w formie umowy zlecenie. W wymienionych formach zatrudnienia Przychodnia ma obowiązek wystawić PIT-11, który Pani powinna otrzymać do końca lutego 2015 roku. W przypadku braku wskazanej informacji, będzie Pani zobowiązana rozliczyć się z uzyskanego dochodu za miesiąc lipiec 2014 czyli z otrzymanych kwot 10 i 25 sierpnia 2014 roku w zeznaniu rocznym PIT 36 za 2014 rok.

UZASADNIENIE

Zasady zawierania umów o dzieło i zlecenie zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym (dalej k.c). Na podstawie art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Natomiast na gruncie umowy zlecenia (art. 734 k.c)  strona przyjmująca zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania na rzecz strony dającej zlecenie (zleceniodawcy) określonej w umowie czynności prawnej. W przepisach Kodeksu cywilnego brak jest szczególnej formy zawierania wskazanych umów, zatem strony dysponują pełną swobodą w wyborze formy prawnej umów, wliczając w to również formę ustną. Jednakże dla bezpieczeństwa zaleca się zawieranie umów w formie pisemnej, mogą w przyszłości stanowić dowód np. w postępowaniu sądowym.

Zatem w omawianej sytuacji Przychodnia mogła zawrzeć ustną umowę z Pielęgniarką.

Trzeba jednak dodać, iż każdy podmiot zatrudniający (bez względu na formę zawartej umowy) osoby fizyczne i dokonujący świadczeń pieniężnych za wykonaną pracę zobowiązany jest przez przepisy prawa podatkowego do obliczania podatku, pobrania go i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego.

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia czy też o dzieło, otrzymuje lub są mu postawione do dyspozycji pieniądze lub określone świadczenia pieniężne albo też świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne świadczenia. Wówczas płatnik (osoba dokonująca wypłaty) zobowiązana jest do pobrania zaliczki na podatek dochodowy według zasad wynikających z przepisów rozdziału 7 (od art. 31 do art. 42e) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie płatnik (w tym przypadku przychodnia) ma obowiązek wystawić informację PIT-11. Należy zauważyć, iż PIT-11 Pielęgniarka powinna otrzymać do końca lutego 2015 roku.

W powyższym przypadku warto również dodać, że na obowiązek rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy przez Przychodnię, z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.