Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-11) , NIERUCHOMOŚCI

8 grudnia 2014

Zwolnienie z opodatkowania wniesienia przez Gminę aportu w postaci lokali

201

Nominalna wartość udziałów objętych w spółce w zamian za wkład niepieniężny inny niż zorganizowane przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotowo na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 zwolniona od tego podatku.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2014 roku nr IPPB5/423-759/14-2/AM.

Sytuacja Podatnika

Urząd Miasta wykonuje zadania publiczne w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Jako osoba prawna nie ma własnych struktur, a zadania wykonuje za pośrednictwem swoich organów - prezydenta, rady gminy, jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i spółek ze 100% udziałem Gminy.

Gmina jest właścicielem kilkuset lokali mieszkalnych i kilku lokali użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz wolnostojącego budynku mieszkalnego. Stan tych lokali wymaga remontów, a gmina nie posiada i w najbliższych latach nie będzie posiadała środków do ich przeprowadzenia. Lokale te nie zostały wykupione przez najemców. W związku z tym powstał projekt wniesienia tych lokali i budynku jako aportu niepieniężnego do PGM.

Czy wniesienie tych lokali i budynku jako aportu rzeczowego podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Z uwagi na to, że Wnioskodawcą jest Gmina - jednostka samorządu terytorialnego należy mieć na uwadze postanowienia art. 6 ust. 1 pkt 6 updop, zgodnie z którym zwalnia się od podatku jednostki samorządu teryt...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.