Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 17) , NIERUCHOMOŚCI

25 czerwca 2015

Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania otrzymanego przez Wspólnotę Mieszkaniową

192

Dochód uzyskany przez wspólnotę od ubezpieczyciela, jako odszkodowanie za szkody powstałe na nieruchomości jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i będzie podlegać zwolnieniu, jeśli zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2015 roku nr IBPBI/2/4510-298/15/KP

Sytuacja Podatnika

Wspólnota składa się z właścicieli zarówno lokali mieszkalnych (około 70 % udziału), lokalu usługowego (około 2%), miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym (około 27 % udziału), a także komórki, będącej lokalem wyodrębnionym, używanej jako lokal usługowy (około 1 % udziału).

Przychody wspólnoty mieszkaniowej stanowią:

  • zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną z lokali mieszkalnych, nie-mieszkalnych i garaży oraz

  • inne przychody z nieruchomości wspólnej np. otrzymane pozostałe przychody, jak np. odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych.

Wspólnota osiągnie przychód z tytułu odszkodowania na pokrycie kosztów usunięcia szkody na majątku wspólnym. Wartość naprawy szkody nie zawsze pokrywa się z wartością otrzymanego odszkodowania.

Czy prawidłowym jest uznanie, że dochód uzyskany przez wspólnotę od ubezpieczyciela jako odszkodowanie za szkody powstałe na nieruchomości jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i będzie podlegać zwolnieniu, jeśli zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.