Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-11)

3 lutego 2015

Zwolnienie z opodatkowania dochodów szkoły

170

Zespół Szkół, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolniony jest od tego podatku jako jednostka budżetowa.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 listopada 2014 roku nr IBPBI/2/423-1010/14/BG

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest jednostką budżetową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowiącą Zespół Szkół, a składającą się z Ogólnokształcącej Szkoły oraz Liceum. Funkcjonująca u Wnioskodawcy Rada Rodziców zakupiła urządzenie wielofunkcyjne służące do kserowania, skanowania i drukowania dokumentów. Zo- stało one umieszczone na korytarzu Wnioskodawcy w celu udostępnienia uczniom do korzystania. Do maszyny tej zostało przyłączone kolejne urządzenie - wpłatomat na monety, który po wrzuceniu do niego odpowiedniej kwoty, uruchamia kserokopiarkę. Taki sposób zorganizowania tego urządzenia ma na celu zbieranie środków na pokrycie choć częściowo jego kosztów eksploatacyjnych, tj. zakup papieru, tuszu, bębna oraz usług serwisowych. Wnioskodawca nie uzyskuje z tego tytułu żadnego dochodu.

Zarówno Wnioskujący Zespół Szkół, jak i Rada Rodziców, nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa. Nie prowadzą tej usługi w sposób zorganizowany i ciągły. Środki finansowe uzyskiwane z wpłat nie pokrywają w całości kosztów generowanych przez to urządzenie. Różnica pomiędzy kosztami, a wpływem z wpłatomatu pokrywana jest przez Radę Rodziców w ramach dostępnych środków. Czy wobec Zespołu Szkół powstaje z tytułu przedstawionego stanu faktycznego obowiązek podatkowy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.