Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka została generalnym wykonawcą usług budowlanych. Część robót będzie zlecana podwykonawcom. Umowy z podwykonawcami będą przewidywały, że z każdej wystawionej przez nich faktury Spółka zatrzyma 5% wartości netto na okres 2 lat od zakończenia robót, tytułem kaucji gwarancyjnej. Czy Spółka będzie zobligowana do korygowania kosztów podatkowych po upływie 90 dni od zaliczenia wydatków na usługi podwykonawców do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Nie, Spółka nie będzie zobligowana do korek...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.