Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , AMORTYZACJA

3 stycznia 2015

Zaliczenie do KUP niezamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym

289

Spółka prowadząc działalność gospodarczą wynajmuje pomieszczenia, w których dokonuje nakładów inwestycyjnych w celu dostosowania ich do potrzeb prowadzonej działalności. Inwestycje te zakwalifikowane zostaną jako inwestycje w obcym środku trwałym, od których dokonywane będą odpisy amortyzacyjne. Umowy najmu pomieszczeń zawierane są na zasadach, zgodnie z którymi każda ze stron ma prawo wypowiedzenia takiej umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez podania jej przyczyny. Umowa najmu nie przewiduje zwrotu wydatków poniesionych przez najemcę na dokonane przez niego nakłady inwestycyjne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. Czy po rozwiązaniu umowy najmu niezamortyzowane inwestycje w obcym środku trwałym będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji gdy ich demontaż nie będzie opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia - koszty fizycznej likwidacji przewyższałyby ewentualne korzyści (przychody) ze zbycia lub utylizacji elementów likwidowanej inwestycji.

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Prawo do zaliczenia niezamortyzowanych inwestyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.