Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23) , OCHRONA ZDROWIA

13 września 2014

Zaliczenie do kosztów działalności gospodarczej wydatków logopedy na zabiegi stomatologiczne

232

Koszty zabiegów stomatologicznych ponoszone przez logopedę w celu prawidłowej wymowy należy uznać za wydatki osobiste, które nie mogą stanowić podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 12 sierpnia 2014 r. nr ITPB1/415-590/14/MP

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca od listopada 2013 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie terapii logopedycznej, pedagogicznej i fizjoterapeutycznej. Wnioskodawca pracuje z dziećmi z „zaburzeniami wieku rozwojowego” w tym z zaburzeniami mowy. W celu prawidłowej wymowy i realizacji przez Wnioskodawcę głosek, niezbędne jest pełne uzębienie. Ucząc, Wnioskodawca musi prawidłowo wymawiać, mówić, a w związku z nieprawidłowym uzębieniem jest to znacznie utrudnione, wręcz niemożliwe. Obecnie Wnioskodawca ma 49 lat, z wykształcenia jest pedagogiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej i aby skutecznie prowadzić działalność w zakresie terapii logopedycznej i pedagogicznej ponosi m.in. koszty zabiegów stomatologicznych (implanty, plomby, leczenie).

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie terapii logopedycznej i pedagogicznej wydatki na zabiegi stomatologiczne już poniesione i te, które zostaną poniesione w przyszłości?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Analizując przepisy art.22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazane we wniosku wydatki mają charakter osobisty, a ich poniesienie ma na celu poprawę warunków zdrowotnych Wnioskodawcy i ochronę jego zdrowia, a nie wykonywanie działalności gospodar...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.