Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

14 września 2014

Zakup szkieł korekcyjnych a koszt uzyskania przychodów

217

Wydatek na zakup szkieł korekcyjnych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. Wydatek taki należy zakwalifikować jako osobisty, który pozostaje bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 21 sierpnia 2014 roku nr ITPB1/415-599/14/AK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wolego zawodu tj. lekarz patomorfolog. Praca patomorfologa polega głównie na stawianiu rozpoznań histo-patologicznych (tzw. badanie mikroskopowe), a to związane jest z pracą przy mikroskopie. Mikroskop jest urządzeniem optycznym, a używanie go (zwłaszcza długotrwałe) wiąże się z dużą eksploatacją narządu wzroku. Specjalista patomorfolog spędza przy mikroskopie większość czasu pracy (od 60% do 90%).

Czy Wnioskodawca może zakup szkieł korekcyjnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

  • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  • być właściwie udokumentowany.

Do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spełniających powyższe kryter...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.