Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m) , OCHRONA ZDROWIA

31 lipca 2018

Zakup pakietu medycznego dla członka Zarządu

387

Zakup pakietu medycznego dla członka Zarządu stanowi w cenie nabycia koszt uzyskania przychodu dla Spółki.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26 czerwca 2018 roku nr 0111-KDIB2-1.4010.168.2018.1.AP

Sytuacja Podatnika

Prezes Zarządu Spółki pełni swoją funkcję na podstawie powołania, nie łączy go więc ze Spółką stosunek pracy. Kieruje pracami Spółki, zarządza, prowadzi jej sprawy i reprezentuje Spółkę na zewnątrz, co przekłada się na osiąganie przychodów Spółki. Jako członek Zarządu otrzymuje od Spółki wynagrodzenie z tytułu powołania oraz otrzymuje dodatkowe świadczenie w postaci pakietu medycznego w cenie jego zakupu (pakiet medyczny opłacany miesięcznie).

Czy zakup pakietu medycznego dla członka zarządu, sprawującego na mocy uchwały wspólników funkcję na podstawie powołania, stanowi dla Spółki w cenie nabycia koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 updop?

Stanowisko Dyrektora

Ocena prawna przedmiotowych wydatków wymaga odniesienia się do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.

W dyspozycji ww. przepisu mieszczą się sytuacje, gdy spółka kapitałowa wykonuje świadczenie na rzecz swojego wspólnika, nie otrzymując w zamian żadnego świadczenia wzajemnego. Z przedmiotowego wniosku jasno nie wynika, czy Prezes Zarządu Spółki jest równocześnie jej udziałowcem. Jednak treść art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT, nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy świadczenia na rzecz udziałowca dotyczą lub są związane z pełnieniem funkcji w organie zarządzającym. Odpowiada im wówczas wykonywanie przez tą osobę fizyczną określonych czynności na rzecz Spółki, co wyklucza możliwość uznania tych świadczeń za mające charakter jednostronny.

Istotne znaczenie dla kwalifikacji prawnej świadczeń na rzecz Prezesa Zarządu ma unormowanie art. 1...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.