Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza spółka zakupiła materiały biurowe w grudniu 2014, które będą wykorzystywane również w 2015 roku. Czy musimy proporcjonalnie podzielić poniesiony wydatek i w koszty 2014 roku zaliczyć odpowiednio proporcjonalnie przypadającą na tę okres część?

 ODPOWIEDŹ

Wydatki na materiały biurowe jako koszty pośrednie związane z działalnością gospodarczą powinny być w całości ujęte w koszty uzyskania przychodów w roku 2014 czyli w dacie ich poniesienia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2007 r. wskazanymi w art. 15 ust. 4 d i 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22 ust. 5 c, ust. 5 d, ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, jeżeli dotyczą okresu krótszego niż rok podatkowy – są potrącalne w roku ich poniesienia, a jeśli dotyczą okresu dłuższego niż rok podatkowy i nie można określić jaka część dotyczy danego roku podatkowego - są potrącalne w roku w poszczególnych latach podatkowych proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Powstaje więc wątpliwość, czy również wydatki na materiały biurowe należy dzielić proporcjonalnie na poszczególne lata. Zdaniem redakcji konieczność podzielenia kosztu dotyczy przypadku, gdy z charakteru wydatku, wynika jakiego okresu czasowego on dotyczy i jeśli ten okres jest znany w momencie ponoszenia wydatku. Podzielenie proporcjonalne nie jest natomiast możliwe, gdy w momencie poniesienia wydatku nie wiadomo, jakiego okresu będą one dotyczyły. Dotyczy to właśnie nabycia materiałów biurowych, gdyż trudn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę