Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

4 sierpnia 2014

Zakres wykonywanej działalności a forma opodatkowania

225

Podatnik może do dnia uzyskania przychodu z tytułu wykonania usługi finansowej rozliczać podatek dochodowy w formie ryczałtowej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 czerwca 2014 roku nr ITPB1/415-242/14/MW

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni założyła w dniu 18 stycznia 2013 r. firmę. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawczyni wpisała wykonywaną działalność wg następujących PKD: 46.17.2, 46.18.Z, 46.19.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.61.Z, 47.62.Z, 47.78.Z. Początkowo Wnioskodawczyni wybrała rozliczanie się za pomocą książki przychodów i rozchodów, wg skali podatkowej.

Przed uzyskaniem pierwszego przychodu Wnioskodawczyni zmieniła formę opodatkowania na podatek zryczałtowany. W trakcie wykonywania działalności Wnioskodawczyni nie świadczyła usług sprzedaży hurtowej, która jest wyłączona z ryczałtu zgodnie z art. 8 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do ustawy. Wnioskodawczyni prowadziła wyłącznie sprzedaż detaliczną.

Ponadto od 1 czerwca 2013 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła świadczenie usług pośrednictwa finansowego (sekcja K PKWiU), które są wyłączone z opodatkowania w formie ryczałtu. Czy w związku z faktycznym wykonywaniem usług sprzedaży detalicznej, a nie hurtowej od dnia założenia działalności gospodarczej do dnia wykonania pierwszej usługi finansowej (do dnia 1 czerwca 2013 r.) Wnioskodawczyni może rozliczyć podatek w formie zryczałtowanego podatku dochodowego?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z brzmienia powołanego powyżej art. 8 ust. 3 ww. ustawy, nie wynika by przeszkodą do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych było samo zadeklarowanie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w załączniku...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.