Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

15 stycznia 2015

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z wpłat zaliczek miesięcznych dla małego przedsiębiorcy - osoby fizyczne

184

Plik do pobrania

...........................................................

miejscowość, data

Dane podatnika

…........................................

............................................

............................................

Naczelnik Urzędu Skarbowego

…...................................................

…...................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE

o zwolnieniu z obowiązku wpłaty zaliczek dla małych przedsiębiorców

Zgodnie z art. 44 ust. 7c pkt 4 ust...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę