Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

7 czerwca 2015

Wypłaty gotówkowe dokonywane w ramach programu motywacyjnego

179

Wydatki poniesione na wypłaty gotówkowe z tytułu realizacji programu motywacyjnego mają charakter wydatków przyczyniających się do zabezpieczenia źródeł przychodów, a także wpływających na ich zwiększenie w przyszłości, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2015 roku nr IBPBI/2/4510-188/15/JP.

Sytuacja Podatnika

Spółka świadczy usługi internetowe. W celu osiągnięcia przychodów z tytułu świadczonych usług podejmuje współpracę z wysoko wykwalifikowanymi osobami, które pełnią funkcje zarządcze oraz menedżerskie w Spółce.

W związku z chęcią zwiększenia motywacji kadry zarządczej i menedżerskiej, Spółka planuje stworzenie planu motywacyjnego. W ramach programu Spółka zamierza zawrzeć z wybranymi osobami umowy, zgodnie z którymi Osobom Uprawnionym przyznane zostanie prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego od Spółki, o ile spełnione zostaną warunki przewidziane w umowie. Rozliczenia Pieniężne będą miały charakter wypłat gotówkowych, których wysokość zależna będzie od przyjętego w umowie wskaźnika finansowego lub wskaźnika o innym charakterze oraz od udziału procentowego w jednym lub obu z powyższych wskaźników określonego Indywidualnie dla Osoby Uprawnionej. Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego będzie miało charakter pochodnego instrumentu finansowego w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Czy wydatki na wypłaty gotówkowe z tytułu realizacji Rozliczenia Pieniężnego dla Osób Uprawnionych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.