Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a) , OCHRONA ZDROWIA

5 marca 2015

Wykonywanie usług na rzecz byłego pracodawcy, a możliwość opodatkowania dochodu podatkiem liniowym

178

Świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy tożsamych z tymi, które wykonywało się w roku podatkowym w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2015 roku nr IBPBI/1/415-1314/14/ZK

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni jest osobą prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą w formie gabinetu lekarskiego. Dochody z działalności opodatkowuje na zasadzie 19% podatku liniowego. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi dla publicznych i niepublicznych placówek medycznych, polegające m.in. na opisywaniu badań rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego. Badania wykonuje i opisuje na terenie placówek medycznych, które je zlecają; świadczy także usługi opisywania badań we własnym gabinecie na zasadzie teleradiologii. Ponadto zatrudniona jest na umowę o pracę w dwóch innych jednostkach, przychodni i szpitalu, dla których nie świadczy usług w ramach działalności gospodarczej. W sierpniu 2014 r. przychodnia rozwiązała z Wnioskodawczynią umowę o pracę. Zakres obowiązków określony w umowie o pracę z ww. przychodną obejmował czynności polegające na opisywaniu badań rentgenowskich. Jednocześnie Wnioskodawczyni otrzymała od kierownika przychodni propozycję dalszej współpracy, w zakresie opisywania badań rentgenowskich, rozszerzoną o wykonywanie i opisywanie badań dopplerowskich, ale już w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na uwagę zasługuje fakt, że od września 2014 r. do końca 2014 r. Wnioskodawczyni będzie wykonywała i opisywała badania dopplerowskie, a od początku 2015 r. wykonywała będzie również czynności opisywania badań rentgenowskich. Zatem w tym samym roku podatkowym będzie wykonywała na rzecz byłego pracodawcy inne niż w ramach umowy o pracę czynności; umowa o pracę - opisy badań rentgenowskich, a w ramach działalności gospodarczej - badania dopplerowskie. Taki sam zakres usług, czyli opisywanie badań rentgenowskich, będzie przedmiotem prac wykonywanych na rzecz przychodni, ale dopiero w następnym roku podatkowym.

Czy podjęcie współpracy z przychodnią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w przedstawionej wyżej sytuacji pozbawi ją możliwości opodatkowywania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Przepisy z zakresu podatku dochodowego dają podatnikowi możliwości rozliczenia dochodu z prowadzonej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.