Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

2 lutego 2015

Wydatki związane z zakupem, wyszkoleniem, wyżywieniem i opieką weterynaryjną psa

172

Prowadzę firmę w zakresie usług magazynowania materiałów. W celu zabezpieczenia majątku (materiałów) powierzonego przez klientów, zakupiłem psa. Psa zamierzam oddać na szkolenie obronne. Czy wydatek związany z zakupem psa i jego przeszkoleniem oraz koszty utrzymania zwierzęcia (wyżywienie wraz z opieką weterynaryjną) stanowią koszty uzyskania przychodów? 

ODPOWIEDŹ

Koszty związane z zakupem psa jego przeszkoleniem oraz utrzymaniem będą uznane za koszty uzyskania przychodów, służą one bowiem ochronie majątku magazynowanych materiałów, które to zostały powierzone Przedsiębiorcy, a tym samym służą osiągnięciu przychodów jak również zabezpieczeniu źródła tych przychodu. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) i odpowiednio art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop i odpowiednio art. 23 updof.

Należy zatem uznać, iż wszystkie wydatki, które ponosi Przedsiębiorca, a wydatki te są uzasadnione racjonalnie i gospodarczo i związane z działalnością gospodarczą podatnika, będą stanowić koszty podatkowe. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż: „koszty uzyskania przychodów nie są kosztami uzyskania jakichkolwiek przychodów, lecz zaws...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.