Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasze przedsiębiorstwo zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaca wynagrodzenia dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu za które wynagrodzenie jest należne. Wypłata wynagrodzenia w takim terminie pozwala na zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, którego powyższe wynagrodzenia dotyczą. Czasami zdarza się iż dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy (sobotę lub niedzielę) albo w święta. Czy w takim przypadku aby spełnić warunki dla zaliczenia wypłaconego wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy, winno ono być wypłacone wcześniej (czyli najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym 10 dzień miesiąca następującego po miesiącu za które wynagrodzenie jest wypłacane)?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Zgodnie z art. 15 ust. 4g wyn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.