Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

9 marca 2015

Wydatki na zapłatę czynszu od zajętych urządzeń

171

Ponoszone wydatki na dzierżawione urządzenia do gier rozrywkowych od innego podmiotu, które nie są przez pewien okres czasu w posiadaniu Spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2015 roku nr IBPBI/2/423-1435/14/AP.

Sytuacja Podatnika

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych na podstawie udzielonego zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej. Na mocy obowiązującej ustawy o grach hazardowych posiadane przez Spółkę zezwolenie nie zostanie przedłużone i wygaśnie po okresie, na który zostało wydane. W celu dalszego prowadzenia działalności Spółka planuje zawrzeć umowę na dzierżawę urządzeń do gier rozrywkowych od innego podmiotu, z których to będzie uzyskiwała przychody w postaci urządzania gier. W umowie dzierżawy zostanie określony miesięczny czynsz dzierżawny uzależniony od ilości wydzierżawionych urządzeń.

Spółka, jako dzierżawca będzie zobowiązana do zapłaty czynszu za każde urządzenie, które zostało jej przekazane w posiadanie na podstawie listy wydań.

W toku przyszłej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług urządzania gier rozrywkowych może dojść do zdarzeń, w wyniku których Urzędy Celne zabiorą niektóre urządzenia do gier rozrywkowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa w celu sprawdzenia zgodności ich działania z tymi przepisami. Urządzenia te mogą być w posiadaniu organu celnego np. kilka miesięcy lub rok, a po tym okresie urządzenia z powrotem wracają do Spółki.

Czy wydatki poniesione na zapłatę czynszu dzierżawnego od zajętych urządzeń za okres czasu, w którym będą w posiadaniu Urzędów Celnych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.