Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23) , OCHRONA ZDROWIA

21 listopada 2014

Wydatki na usługi gastronomiczne jako koszt podatkowy

180

Wydatki ponoszone na usługi gastronomiczne podczas spotkań, na których omawiane są sprawy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią koszt uzyskania przychodu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2014 roku nr ITPB1/415-825/14/AK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej jak również w zakresie monitorowania badań klinicznych. Specyfika działalności wymaga częstych wyjazdów oraz rozmów z kontrahentami, bądź potencjalnymi kontrahentami. Podczas spotkań, omawiane są sprawy związane z monitorowaniem badań klinicznych, takie jak zasady współpracy oraz podpisywanie kontraktów. Zdarza się, że spotkania są organizowane w restauracji lub kawiarni. W większości przypadków, finansowy ciężar organizacji spotkań obciąża firmę Wnioskodawcy. Są to wydatki głównie na usługi gastronomiczne ponoszone w różnych miastach Polski. Spotkania z kontrahentami nie mają charakteru szczególnie uroczystego, wytwornego czy okazałego, a ich celem nie jest imponowanie kontrahentom wystawnością. Celem spotkań jest omówienie kwestii związanych z monitorowaniem badań klinicznych w warunkach, które zwykle towarzyszą takim rozmowom.

Czy wydatki ponoszone na usługi gastronomiczne podczas spotkań, na których omawiane są sprawy związane z monitorowaniem badań klinicznych będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl definicji kosztów uzyskania przychodów, wynikającej z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powyższego uregulowania, jeżeli wydatek nie jest objęty katalogiem wydatków wymienionych w art. 23, wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów i jednocześnie istnieje wskazany p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.