Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

14 maja 2015

Uzyskiwanie dochodów z zakładu na Malcie a opodatkowanie dochodów w Polsce

216

Przy równoczesnym osiąganiu dochodów z działalności prowadzonej za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Malty (zwolnione z opodatkowania w Polsce), dochód osiągany z tego tytułu nie będzie miał wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego podatnika w Polsce.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23 kwietnia 2015 roku nr IBPBI/1/4511-26/15/BK.

Sytuacja Podatnika

Podatnik jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, który planuje założyć spółkę osobową na terytorium Malty. Umowa Spółki zostanie zawarta przez Wnioskodawcę i przynajmniej jednego innego wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, na czas nieokreślony. Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności. Na gruncie wewnętrznego prawa maltańskiego Spółka będzie uznawana za transparentną podatkowo (tzn. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym). Podatnikami podatku dochodowego będą wyłącznie wspólnicy Spółki, zgodnie z ich udziałem w zysku Spółki. Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego na Malcie. Głównymi źródłami przychodów Spółki będą zyski ze świadczenia usług, jak również zyski wynikające z posiadania udziałów w innych spółkach. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwać zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) spółek, których więcej niż 50% wartości pochodzi z majątku nieruchomego położonego w Polsce. Jednocześnie Spółka, o której mowa we wniosku nie jest (nie będzie) w opinii Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną, do której stosuje się przepisy art. 30f ustawy o PIT. Natomiast przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki osobowej z siedzibą na Malcie, stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej , zgodnie z treścią art. 7 umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 7 stycznia 1994 r. , który to przepis umowy powinien być odpowiednio respektowany w świetle przepisów prawa maltańskiego.

Czy dochody Wnioskodawcy osiągnięte z tytułu uczestnictwa w Spółce (jako zakładu Wnioskodawcy na Malcie) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Malcie będą opodatkowane na Malcie na podstawie art. 7 ust. 1 UPO i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) UPO, przy uwzględnieniu treści przepisu art. 27 ust. 8 Ustawy o PIT?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przy czym, zgodnie z art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jeżeli spółka, której siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie, osiąga zyski lub dochód w drugim Umawiającym się Państwie, wów...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.