Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a) , OCHRONA ZDROWIA

14 września 2014

Utrata prawa do opodatkowania podatkiem liniowym

226

Podatnik traci prawo do opodatkowania podatkiem liniowym, jeśli w roku podatkowym dochód uzyskany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej odpowiada czynnościom jakie wykonuje on w tym samym roku w ramach stosunku pracy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2014 r. nr ITPB1/415-354/14/MP.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest lekarzem anestezjologiem. Od 1999 roku w ramach umowy o pracę zawartej z szpitalem wykonuje pracę na stanowisku starszy asystent. Od dnia 2 grudnia 2013 roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Od początku działalności opodatkowany jest na zasadach ogólnych w formie 19% podatku liniowego.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne ze swym pracodawcą (Szpital). Należy również wspomnieć, że Szpital w grudniu 2013 r. przekształcił się w Sp. z o.o. więc świadczenia mają być wykonywane na zasadzie umowy/kontraktu (umową o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne).

Zakres wykonywanych obowiązków będzie tożsamy z tymi jakie Wnioskodawca wykonuje w ramach umowy o prac. Odpowiedzialność przyjmującego (tj. Wnioskodawcy) miałaby dotyczyć nadzoru zleceń, czuwania nad prawidłową eksploatacją aparatury i sprzętu oraz Wnioskodawca miałby prawo do wydawania zleceń personelowi szpitala biorącemu udział przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych niezbędnym do ich należytego wykonywania.

Czy w prowadzonej działalności gospodarczej w dalszym ciągu Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.