Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

4 lutego 2015

Ustalenie kosztu z tytułu zbycia kortu tenisowego i gruntu

220

Kosztem uzyskania przychodu sprzedaży kortu tenisowego, jest jego niezamortyzowana wartość, z wyjątkiem tej części, w której ZFRON tworzony był z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast sprzedaż gruntu nie ujętego w ewidencji środków trwałych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej tym samy wydatki poniesione na jego zbyciem nie stanowią kosztu podatkowego.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2014 roku nr IPTPB1/415-423/14-5/AG

Sytuacja Podatnika

W 1999 roku Wnioskodawca wspólnie z żoną, jako osoby prywatne, nabyli działkę o powierzchni 5447 m2. Część ww. działki o powierzchni 2250,00 m2 na podstawie umowy użyczenia została udostępniona przez Nich firmie prowadzonej przez Wnioskodawcę, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Na tej części działki Wnioskodawca wybudował korty tenisowe wraz z zapleczem. Budowa ta sfinansowana została ze środków zgromadzonych na Zakładowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pochodzących z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jak również od wynagrodzeń pracowników) oraz z podatku od nieruchomości.

Korty wraz z zapleczem stanowiły środek trwały w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, wprowadzone zostały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej dla potrzeb tej działalności i amortyzowane. Natomiast gruntu użyczony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nie został ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W dniu 30 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca wycofał środek trwały jakim były korty tenisowe z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i przekazał je wraz z gruntem na cele osobiste. W dniu 6 maja 2014 grunt o pow. 2250 m2wraz z wybudowanymi na nim kortami tenisowymi i zapleczem socjalnym oraz grunt niezwiązany z działalnością gospodarczą o pow. 3197 m2 sprzedano. Czy od przychodu podlegającego opodatkowaniu można odliczyć, jako koszty uzyskania przychodów, wydatki poniesione w związku z zakupem gruntu oraz wytworzeniem środka trwałego (kortu)?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Odpowiadając na powyższe pytania Dyrektor oddzielnie odniósł się do uznania za koszt wydatków na budowę kortu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.