Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

4 lutego 2015

Ustalenie kosztu z tytułu zbycia kortu tenisowego i gruntu

305

Kosztem uzyskania przychodu sprzedaży kortu tenisowego, jest jego niezamortyzowana wartość, z wyjątkiem tej części, w której ZFRON tworzony był z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast sprzedaż gruntu nie ujętego w ewidencji środków trwałych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej tym samy wydatki poniesione na jego zbyciem nie stanowią kosztu podatkowego.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.