Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , NIERUCHOMOŚCI

2 kwietnia 2015

Usługi doradcze związane ze sprzedażą gruntu

214

Spółka posiada grunt, który po podziale na mniejsze działki zamierza sprzedać. Spółka otrzymała fakturę za „usługi doradcze w zakresie planowania przestrzennego” o wartości większej niż 3,5 tys. zł. Czy tego rodzaju usługi można dać w koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia czy dopiero w momencie sprzedaży (proporcjonalnie do sprzedanych m2)?

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy w zakresie działalności prowadzonej przez spółkę mieści się zakup i sprzedaż gruntów, koszty w postaci wymienionych w pytaniu usług doradczych będą kosztami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które potrącalne są na zasadach określonych w ust. 4, 4b i 4c oraz ust. 4e powyższego artykułu. W przypadku okazjonalnej sprzedaży gruntu, jako części majątku spółki, w/w koszt stanie się kosztem uzyskania przychodu w momencie zbycia niniejszego gruntu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit a w/w ustawy.

UZASADNIENIE

Odpowiedź na powyższe pytanie uzależnione jest od tego, czy spółka w swojej działalności zajmuje się sprzedażą gruntów – zakup i sprzedaż gruntów mieści się w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, czy też sprzedaż ta ma charakter okazjonalny i następuje w wyniku sprzedaży części majątku spółki.

W pierwszym przypadku będziemy mieli do czynienia z kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jeżeli koszt za usługi doradcze w zakresie planowania przestrzennego jest kosztem bezpośrednio związanym z przychodem, bo dotyczy tylko tego sprzedawanego gruntu, wówczas zgodnie z art. 15 ust. 4 updop potrącalny będzie w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające mu przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. W przypadku sprzedaży gruntu po jego podziale na mniejsze działki, wysokość poniesionego w/w kosztu będzie proporcjonalna do powierzchni sprzed...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.