Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

2 lutego 2015

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności jako warunek zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów

278

Prowadzę hurtownię obuwniczą. W ramach prowadzonej działalności zawieram transakcje sprzedaży obuwia z podmiotami prowadzącymi sklepy obuwnicze. Na poczet udokumentowania dokonanej sprzedaży wystawiane są faktury VAT. Zdarzają się sytuacje, w których kontrahenci nie regulują w terminach określonych na fakturach należności za zakupiony towar. Kierowane do nich wezwania do zapłaty pozostają bezskuteczne. Często spowodowane jest to ich złą sytuacją finansową, spowodowaną utratą płynności finansowej. Fakt ten dokumentuje również postanowienie o umorzeniu egzekucji - wobec jej bezskuteczności, wydane przez komornika prowadzącego egzekucję w oparciu o tytuł wykonawczy opiewający na wierzytelność wynikającą z jednej z wystawionych przez hurtownię faktury VAT spowodowanej brakiem majątku, z którego można w/w wierzytelność wyegzekwować. Czy w przypadku uzyskania postanowienia o umorzeniu egzekucji, wobec wierzytelności wynikającej z jednej faktury, w związku z jej bezskutecznością można zaliczyć do kosztów podatkowych pozostałe wierzytelności, wynikające z innych niezapłaconych faktur, których zapłaty wierzyciel nie dochodził w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym? 

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Aby wierzytelności nieściągalne można było zaliczyć do kos...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.