Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , SZCZEGÓLNE ZASADY USTALANIA DOCHODU (art. 24-25a)

8 grudnia 2014

Transakcja wymiany udziałów neutralna na gruncie podatku dochodowego

286

Jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały tej innej spółki i jeżeli w wyniku nabycia spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane, albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane, zwiększa ilość udziałów w tej spółce wówczas od tej transakcji nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.