Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , SZCZEGÓLNE ZASADY USTALANIA DOCHODU (art. 24-25a)

8 grudnia 2014

Transakcja wymiany udziałów neutralna na gruncie podatku dochodowego

199

Jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały tej innej spółki i jeżeli w wyniku nabycia spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane, albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane, zwiększa ilość udziałów w tej spółce wówczas od tej transakcji nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2014 roku nr IPTPB2/415-417/14-2/JR.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca zamierza wnieść udziały do innej spółki z o.o. (dalej SPV). Udziały w Sp. z o.o. miałyby zostać wniesione aportem do SPV (w chwili przeprowadzania operacji SPV będzie już podmiotem istniejącym) w zamian za co wspólnicy (w tym Wnioskodawca i Drugi Wspólnik) obejmą nowoutworzone udziały w SPV. Żaden ze wspólników Spółki z o.o., w tym Wnioskodawca i Drugi Wspólnik, nie otrzyma w związku z dokonanym aportem do SPV żadnej zapłaty w gotówce.

Transakcja miałaby przebiegać następująco:

  1. jako pierwszy wniesienia udziałów w Spółce z o.o. do SPV dokona Drugi Wspólnik, który będzie posiadał udziały w Spółce z o.o. dające bezwzględną większość praw głosu, w wyniku czego SPV uzyska bezwzględną większość praw głosu w Sp. z o.o.;

  2. jako kolejny wniesie udziały w Spółce z o.o. do SPV Wnioskodawca (oraz pozostali wspólnicy), co będzie równoznaczne ze zwiększeniem ilości udziałów w Spółce z o.o. przez nabywcę (SPV), który już posiada udziały dające mu bezwzględną większość praw głosu w Spółce z o.o.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów w SPV?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Jednakże, jak stanowi art. 24 ust. 8a ustawy jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.