Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , SZCZEGÓLNE ZASADY USTALANIA DOCHODU (art. 24-25a)

14 maja 2014

Kurs przyjęty do wyceny kwot wyrażonych w walucie obcej

181

W sytuacji gdy nie dochodzi do rzeczywistej sprzedaży bądź zakupu waluty, to na potrzeby ustalenia różnic kursowych podatkowych, należy stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania bądź wypływu waluty obcej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2014 roku nr IPPB1/415-59/14-2/ES.

Sytuacja Podatnika

Sp. z o.o Sp.k zwana dalej spółką jest spółką komandytową zajmującą się przede wszystkim produkcją i sprzedażą wyrobów tekstylnych, produkcją odzieży. W ciągu roku zdarzają się przypadki, że z walutowego konta firmowego Spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, dokonywane są transfery pieniężne w euro na zagraniczne konto walutowe Wnioskodawcy jako komandytariusza. Podatnik ma wątpliwości czy postępuje słusznie wyceniając wypływ środków pieniężnych w walucie euro z konta walutowego spółki na zagraniczne konto Wnioskodawcy jako komandytariusza według kursu sprzedaży waluty banku, z którego usług korzysta Spółka.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 24c ust. 4 ustawy o PIT przy obliczaniu różnic kursowych dodatnich i ujemnych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.