Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jeżeli przewożone ładunki będą samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 2 ton, to przychód uzyskany ze świadczenia tych usług podlegać będzie opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast jeżeli łączny tonaż pojazdu oraz przyczepy nie przekroczy 2 ton, wówczas usługi te będą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu.

Stanowisko Dyrektora izby Skarbowej w Katow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.