Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE

3 stycznia 2015

Stawka ryczałtu przy usługach transportowych

198

Prowadzę działalność jako osoba fizyczna i wykonuję usługi transportowe samochodem o ładowności 1.700 kg + przyczepa. Czy mogę zastosować 5,5 % stawkę ryczałtu? Jeżeli dowożę towar do klienta to jaką stawkę mam stosować? Słyszałem, że 3% tak jak w handlu.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku przychodów z działalności w zakresie przewozu ładunków taborem samochodowym może Pan zastosować stawkę 8,5% bądź 5,5%. Stawka ta będzie zależeć od ładowności samochodu, którym wykonuje Pan usługi. Przy czym ładowność tą należy ustalić jako suma ładowności samochodu i przyczepy.

UZASADNIENIE

Kwestię opodatkowania usług transportowych ryczałtem ewidencjonowanym, reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( nazywana dalej uzpf).

W art. 12 ust.1 przytoczonej wyżej ustawy zawarto wykaz stawek ryczałtu, w podziale na poszczególne rodzaje przychodów. W stosunku do przychodów z działalności usługowej obowiązuje stawka w wysokości 8,5% od przychodów (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy). Z tym, iż w przypadku świadczenia usług transportowych taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, stawka ta wynosi 5,5% przychodów (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) uzpf).

Wobec braku jednoznacznego określenia w ustawie, co należy rozumieć przez tabor samochodowy o ładowności powyżej 2 ton, podatnicy często mają wątpliwości co do sposobu ustalania jego ładowności.

Problem ten jednak był wielokrotnie rozstrzygany przez Organy podatkowe. I tak, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 7 marca 2012r. o sygnaturze nr IPTPB1/415-314/11-4/MD stwierdził, iż „pojęcie „tabor samochodowy” w języku potocznym – w kontekście...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.