Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE

7 lipca 2014

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie przystosowania płyt polimerowych do odsprzedaży

168

Działalność w wyniku której dojdzie do zmiana uprzednio zakupionego wyrobu należy uznać za działalność wytwórczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w zakresie tej działalności wynosi 5,5%.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2014 roku nr ITPB1/415-280/14/MW.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W przyszłości Wnioskodawca zamierza nabywać w ilościach hurtowych płyty polipropylenowe, dokonywać ich przystosowania do dalszej sprzedaży poprzez podzielenie na mniejsze części (przecięcie płyt), dokonanie nagięć oraz wykonanie otworów. Po takim uprzednim przygotowaniu płyt Wnioskodawca zamierza je sprzedawać. Wnioskodawca zarejestrowany jest jako podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy w świetle przepisów dotyczących podatku dochodowego ze względu na rodzaj przyszłej działalności związanej ze sprzedażą podzielonych na mniejsze części płyt polipropylenowych obowiązuje Wnioskodawcę stawka ryczałtu 3%?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Działalnością usługową w zakresie handlu jest z kolei – jak wynika z art. 4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy – sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie precyzuje znaczenia słowa „przetworzone”, zatem aby je zdefiniować na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.