Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , NIERUCHOMOŚCI

19 lutego 2019

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości - zasady opodatkowania

202

Na początku tego roku odziedziczyłem mieszkanie po rodzicach. Byli oni jego właścicielami ponad 20 lat. Czy prawdą jest, iż w przypadku sprzedaży tego mieszkania przychód nie wystąpi, bowiem zmieniono sposób obliczenia 5 letniego terminu?

ODPOWIEDŹ

Od 1 stycznia br. zmieniły się zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku. W przypadku sprzedaży takiej nieruchomości, przychód wystąpi, jeżeli odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę. A to oznacza, możliwość szybszej sprzedaży mieszkania bez konieczności zapłaty podatku.

UZASADNIENIE

Do niedawna sprzedaż mieszkania wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust.1 pkt. 8 updof, nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto lub wybudowano nieruchomość.

Natomiast możliwe zwolnienie z zapłaty 19% podatku, wynikało z art. 21 ust. 1 pkt 131 updof. W myśl przywołanego przepisu, wolne od podatku dochodowego były dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zb...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę