Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23) , TRANSPORT

15 lipca 2014

Sposób rozliczenia wydatków na modernizację zbiorników nie będących środkami trwałymi

316

Przeprowadzona modernizacja przyczyniła się do powstania nowego środka trwałego. Poniesione wydatki będą stanowiły podstawę do wyliczenia wartości początkowej i dokonywania od niej odpisów amortyzacyjnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.