Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY

3 stycznia 2015

Skutki podatkowe wypowiedzenia przez wspólnika udziału w spółce cywilnej

247

Spółka cywilna składa się z 3 wspólników, jest podatnikiem VAT, a dla potrzeb podatku dochodowego prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Spółka posiada majątek - współwłasność łączna - nieruchomości (działki niezabudowane, budynek sklepu wraz z działką, budynek gospodarczy wraz z działką rolną) i ruchomości: samochody, wyposażenie itp. Jeden ze wspólników posiadający 47,5% udziałów postanowił wystąpić ze spółki i prowadzić jednoosobowo działalność gospodarczą. Spółka nie posiada środków pieniężnych na wypłatę udziału dla występującego wspólnika, dlatego uzgodniono, że otrzyma on część składników majątku, sklep wraz z działką, na której jest posadowiony oraz jedną wydzieloną z innej działkę rolną (w planie zagospodarowania jest przewidziana możliwość zabudowy mieszkalnej. Jeżeli chodzi o rozliczenie podatku dochodowego, to czy:

  1. U pozostających wspólników w opisanej sytuacji wystąpi przychód z działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży środków trwałych (zapłata w naturze, zwolnienie się z długu?). Jeżeli tak to czy przychód u pozostających wspólników określa się w wysokości ich procentowego udziału w spółce czyli łącznie 52,5% wartości rynkowej przekazanych składników majątku, natomiast po stronie kosztów należy uwzględnić tę samą wartość procentową jak np. niezamortyzowaną część środka trwałego w przypadku budynku oraz wartość nabycia w przypadku działek?

  2. U otrzymującego wspólnika posiadającego na dzień wystąpienia 47,5% udziałów nie wystąpi przychód podatkowy?

Proszę o wyjaśnienie, czy takie samo postępowanie będzie miało miejsce jeżeli wspólnikami spółki cywilnej są członkowie rodziny tzn. matka, brat, siostra. Czy można w tym przypadku, w momencie gdy jedno z nich występuje ze spółki, pominąć etap dotyczący opodatkowania podatkiem dochodowym i przekazać składniki majątku darowizną? Jak może takie rozliczenie wyglądać pod względem podatkowym?

Wiadomo, że aneks do umowy spółki związany z wystąpieniem wspólnika w tym wypadku musi być sporządzony notarialnie. Czy dopuszczalne jest sporządzenia aktu notarialnego na 1-2 tygodnie przed faktycznym wystąpieniem wspólnika, oczywiście termin ten będzie zapisany w umowie, procedury związane ze zmianą składu osobowego czyli remanenty, wykazy składników itp. zostaną przygotowane na dzień wystąpienia? Czy od wymienionych czynności zostanie pobrany podatek PCC?

ODPOWIEDŹ

Wypowiedzenie przez wspólnika udziału w spółce cywilnej może skutkować powstaniem...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.