Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , NIERUCHOMOŚCI

5 maja 2015

Skutki podatkowe spłaty udziału w spadku

207

Otrzymanie kwoty pieniężnej za przeniesienie własności nieruchomości na jednego spadkobiercę w wartości nie przekraczającej posiadanego udziału w spadku, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 kwietnia 2015 roku nr IBPBII/2/4511-85/15/ŁCz.

Sytuacja Podatnika

Podatnik na podstawie testamentu notarialnego z 11 lipca 2012 r. nabył wraz z bratem stryjecznym spadek po zmarłym 17 listopada 2012 r. dziadku po 1/2 części z dobrodziejstwem inwentarza i stał się współuprawniony do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 1/2 części. Nabycie tej współwłasności zostało zgłoszone we właściwym terminie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, który potwierdził zwolnienie z podatku od spadków i darowizn w zakresie wyżej opisanej nieruchomości. Spadkobiercy 18 czerwca 2014 r. przed notariuszem przeprowadzili dział spadku w ten sposób, że brat stryjeczny Wnioskodawcy stał się wyłącznym właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za spłatę. Spłata Wnioskodawcy jest ekwiwalentna do posiadanego przez niego udziału w spadku, a zatem nie przekroczyła udziału spadkowego, a co za tym idzie Wnioskodawca nie uzyskał żadnego przysporzenia – przyrostu majątkowego względem odziedziczonej części masy spadkowej. Wartość udziału Wnioskodawcy i jego spłata odpowiada wycenie nieruchomości sporządzonej przez biegłego.

Czy spłatę uzyskaną przez Podatnika należy traktować jako odpłatne zbycie określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychód ten opodatkować zgodnie z tą ustawą, czy też zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn?

Stanowisko Dyrektora

Dyrektor odnosząc się do przedstawionej sprawy powołał na art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to mówi, że podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu są, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości;

  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

  • prawa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.