Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , TRANSPORT

14 września 2014

Różne stawki a prawo do rozliczania się w formie podatku zryczałtowanego

229

Opodatkowanie różnymi stawkami jest możliwe pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji przychodów w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2014 r. nr ITPB1/415-278/14/PSZ

Sytuacja Podatnika

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do dnia 20 stycznia 2014 r. Wnioskodawca złożył pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rok podatkowy 2014.

Obecnie Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania usług przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Ryczałt od takiej działalności w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a wspomnianej ustawy, wynosi 5,5%. Oprócz tego, posiada także licencję na wykonywanie transportu drogowego (przewozu osób) taksówką na obszarze gminy, lecz działalności tej w obecnie nie wykonuje. W przyszłości może się jednak zdarzyć, że między kolejnym przewozami ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, sporadycznie będzie świadczył usługi taksówkarskie i przewoził odpłatnie osoby. Czy osiąganie w trakcie roku podatkowego przychodów z tytułu usług przewozu osób taksówką osobową, wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie stoi na przeszkodzie w korzystaniu, na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z ryczałtowego (5,5%) opodatkowania w danym roku podatkowym usług przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b cytowanej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.