Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PRZYCHODY (art. 12-14) , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m) , BUDOWNICTWO

13 kwietnia 2015

Rozliczenie zwrotu nakładów na prace wykończeniowe środków trwałych

339

Nadwyżka zwrotu za wykończenie inwestycji stanowi przychód wynajmującego.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 grudnia 2014 roku nr IBPB1/1/423-34/14/ZK.

Sytuacja Podatnika

W ramach prowadzonej działalności Spółka z o.o. buduje budynek, który następnie wynajmuje podmiotom trzecim. Budynek ten zostanie uznany środek trwały Spółki; jak wynika z wniosku w budynku tym nie ma prawnie wyodrębnionych lokali. Poszczególne części budyniu są przystosowywane do indywidualnych potrzeb najemców (wykończenia fit-out). Przy czym wykończenie, aranżacja, adaptacja poszczególnych części wynajmowanych powierzchni stosownie do potrzeb i wytycznych wynajmujących (zgodnie z podpisanymi umowami najmu) odbywać się będzie zarówno przed zakończeniem budowy budynku (oddaniem budynku do używania), bądź już po jego oddaniu do używania.

Przeprowadzane prace będą miały charakter ulepszeniowy / modernizacyjny. Spółka stosuje także różne zasady rozliczania poniesionych nakładów z poszczególnymi najemcami. Jednym z tych sposobów jest ustalenie z góry przez Spółkę i najemcę kosztów wykończenia fit-out. W takiej sytuacji najemca płaci Spółce z góry ustaloną kwotę za wykonanie przez Spółkę określonych wykończeń, niezależnie od faktycznie poniesionych na ich wykonanie nakładów. Może się zatem zdarzyć, że faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę nakłady na ww. wykończenia będą niższe niż otrzymana od najemcy kwota.

W związku z powyższym podatnik powziął wątpliwość, jak powinna być z podatkowego punktu widzenia potraktowana nadwyżka zwrotu otrzymanego od najemcy ponad wartość wydatków poniesionych na prace wykończeniowe. W jego ocenie nadwyżka ta powinna korygować wartość początkową środków trwałych, tj. pomniejszać wartość początkową budynku.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy nie zgodził się z podatnikiem. Uznał, iż nadwyżka zwrotu otrzymanego od najemcy nad wydatkami poniesionymi przez wynajmującego stanowi dla wynajmującego przychód na ogólnych zasadach. Kwota ta nie będzie zatem wpływała na wartość początkową środków trwałych.

W przypadku otrz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.