Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jeżeli pobyt w Norwegii w pracy trwa trzy tygodnie - to czy można uwzględnić koszty uzyskania polskie? Pobyty są trzytygodniowe i potem tyle samo czasu w domu. Osoba ma tez dochody w Polsce i ma umowę o prace bezpośrednio z norweskim pracodawcą. Czy ustalam wartość dochodów zagranicznych do rozliczenia rocznego, czy mogę pomniejszyć o 30 proc diety oraz czy przysługują koszty uzyskania?

ODPOWIEDŹ

Przychód osiągnięty za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym Pan pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety z tytułu podróży służbowej za granicą. Przysługują także koszty uzyskania miesięczne.

UZASADNIENIE

Pracując w Norwegii należy rozliczyć się z podatku od wynagrodzenia uzyskanego w tym kraju. Przy spełnieniu pewnych warunków polskie rozliczenie podatkowe nie będzie zmuszało do zapłaty dodatkowego podatkuw kraju rezydencji (w Rzeczypospolitej Polskiej). Rozliczenie wynagrodzenia polskich obywateli, pochodzące z Norwegii opiera się o polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla której w tych kwestiach podstawę stanowi konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisane w Warszawie dnia 9 września 2009 r.

Wynagrodzenia pochodzące z Norwegii rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. zasadę zwolnienia z progresją.W konsekwencji jej stosowania zarabiający w Norwegii zwolnieni są w Polsce z obowiązku płacenia podatku oraz składania deklaracji podatkowej jednak z zastrzeżeniem tzw. progresji podatkowej( art.27ust. 8 ustawy o PDOF). Jeżeli uzyskiwane są inne zarobki opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym według skali podatkowej, wtedy rozlicza w Polsce zagraniczne zarobki pochodzące z innego jeszcze kraju niż Norwegia, wówczas zasada wyłączenia z progresją wpływa na stopę podatku stosowaną do zarob...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.