Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE , NIERUCHOMOŚCI

14 września 2014

Rozliczenie wynajmu nieruchomości przez udziałowca spółki na rzecz tej spółki

197

Podatnik, właściciel nieruchomości oraz jednocześnie udziałowiec i prezes spółki z o.o. wynajmuje spółce nieruchomość za 20 tys. zł. miesięcznie. Czy wskazana kwota będzie kosztem uzyskania przychodu dla spółki? Czy podatnik może płacić ryczałt z tytułu wynajmu nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej sytuacji Spółka będzie mogła ująć w kosztach uzyskania przychodów wydatki z tytułu najmu nieruchomości, o ile wydatki te ponoszone będą w celu uzyskania przychodów, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów

Jednocześnie ww. czynsz będzie stanowił przychód dla wynajmującego. Przy czym właściciel nieruchomości może z tytułu wynajmu tej nieruchomości rozliczać się z uzyskanych przychodów w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

UZASADNIENIE

Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów dla spółek prawa handlowego zostały regulowane w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop). W myśl art. 15 ust 1 updop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1. W art. 16 ust.1 updop ustawodawca zawarł wykaz wydatków przedsiębiorcy, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W katalogu tym nie zostały ujęte wydatki związane z wynajmem nieruchomości. Ponadto należy zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą o rachunkowości wynajem nieruchomości zalicza się do kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.

Tak więc zapłacone przez spółkę koszty z tytułu wynajmu nieruchomości stanowią koszty uzyskania przychodu tej spółki pod warunkiem, że wynajem ma związek z osiąganiem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów . Dodać trzeba, iż spółka z o.o. i właściciel nieruchomości na kanwie prawa handlowego i podatkowego, to dwa odrębne podmioty, nawet w sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości jest udziałowcem i prezesem spółki z o.o.

Dokumentem potwierdzającym najem jest umowa cywilna zawarta pomiędzy wynajmującym tj. właścicielem nieruchomości, a najemcą czyli spółką z o.o.

Ww. czynsz dzierżawny, będzie przy tym stanowił przychód dla wynajmującego. Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pienię...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.