Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przedsiębiorca otrzymał dotację na rozwój przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Przedsiębiorca zgodnie z zawartą umową, otrzymane środki przeznaczył na zakup środków trwałych, materiałów dydaktycznych oraz pozostałe koszty - niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Urząd Marszałkowski nakazał ujęcie w miesięcznych rozliczeniach z US faktur potwierdzających wydatkowanie dotacji. Jak zaewidencjonować w KPiR tego rodzaju wydatki? Czy wpisać je w rubryce wolnej czy uznać jako koszt?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

W myśl z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osó...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.