Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA , TRANSPORT

2 marca 2015

Rozliczanie wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych

219

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, rozliczająca się na zasadach podatkowej książki przychodów i rozchodów, w ramach prowadzonej działalności umożliwiam pracownikowi wykorzystywanie do celów prywatnych samochodu służbowego. Pojemność samochodu wynosi 1781 cm3. Podobno w 2015 roku wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi przychód u pracownika. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób wyliczyć wskazany przychód i jakie obowiązki mnie czekają?

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych, to po stronie pracownika powstanie przychód do opodatkowania. Kwota przychodu zależy od pojemności silnika samochodu, ilości dni miesiąca, w których wykorzystywany jest samochód służbowy do celów prywatnych oraz czy dany samochód został udostępniony pracownikowi nieodpłatnie czy też częściowo nieodpłatnie.

UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2015 roku ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) w dodanym art. 12 ust. 2a i 2b określił zryczałtowaną wartość przychodów pracownika, który korzysta nieodpłatnie z samochodu służbowego do celów prywatnych. I tak, zgodnie ze wskazanym art. 12 ust. 2a i 2b updof w przypadku gdy pracownik wykorzystuje nieodpłatnie samochód służbowy do celów prywatnych to wysokość tych przychodów ustala się w następujący sposób:

1) 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.

Jednocześnie w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych jak wyżej. Z analizy wskazanego przepisu wynika, że przedsiębiorca, który udostępnia nieodpłatnie samochód służbowy do celów prywatnych może skalkulować przychód pracownia miesięczne (w przypadku gdy pracownik korzysta z tego samochodu przez cały miesiąc) lub dziennie (w przypadku gdy pracownik korzysta z tego samochodu przez część miesiąca...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.