Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

12 maja 2014

Powstawanie różnic kursowych w związku z umową cash-poolingu

188

Przeniesienie salda Spółki, poprzez przekazanie i otrzymanie środków pieniężnych dokonywana na podstawie umowy cash- poolingu, nie będzie skutkowało powstaniem różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2014 roku nr ILPB4/423-11/14-5/ŁM

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową wchodzącą w skład Grupy. Spółka, w ramach Grupy, jest uczestnikiem systemu zarządzania środkami pieniężnymi opartego na zasadach cash-poolingu. W strukturę cash-poolingu wdrożone jest przede wszystkim konto Spółki prowadzone w walucie EUR.  Nadwyżki środków pieniężnych zgromadzone na tym koncie są codziennie przelewane na konto spółki powiązanej - J. GmbH. Podatnika nurtuje pytanie czy przenoszenie salda pomiędzy rachunkiem bankowym Spółki prowadzonym w EUR, a rachunkiem J.GmbH, nie powoduje powstawania różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej 

Samo przetransferowanie kwot sald z rachunku walutowego bieżącego na odpowiedni rachunek spółki powiązanej nie może być rozumia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.