Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

17 grudnia 2014

Podróże służbowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą jako koszt podatkowy

186

Wydatki dotyczące krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych przedsiębiorcy mogą obciążać koszty uzyskania przychodów pozarolniczej działalność gospodarczej, jeżeli ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na osiąganie przychodów, bądź też zmierza do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2014 roku nr IPTPB1/415-523/14-2/AP

Sytuacja Podatnika

W lipcu 2014 roku Wnioskodawca zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą sklasyfikowaną według PKD pod symbolem 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Od chwili zarejestrowania firmy Wnioskodawca świadczy usługi pilotażu i obsługi pasażerów w międzynarodowych liniowych przewozach autokarowych, na podstawie zawartej z przewoźnikiem umowy. Świadczenie tych usług każdorazowo związane jest z odbywaniem podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) trwających 2-4 dni. Podczas tych wyjazdów Wnioskodawca ponosi zwiększone koszty utrzymania, zwłaszcza większe koszty na wyżywienie oraz koszty dojazdów środkami komunikacji publicznej oraz prywatnym samochodem, wykorzystywanym do celów służbowych. Prowadzona przez Niego firma ma charakter jednoosobowej działalności gospodarczej, a usługi świadczone są osobiście. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników. Rozlicza się na ,,zasadach ogólnych”. Wysokość diet z tytułu podróży służbowych Wnioskodawca oblicza na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości należności przysługujących z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Czy Wnioskodawca jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, świadcząca usługi osobiście na rzecz innego podmiotu, odbywając w związku z wykonywaniem tych usług podróże służbowe (krajowe i zagraniczne), ma prawo zaliczania przysługujących Mu z tego tytułu diet do kosztów uzyskania przychodów?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Z powołanego przepisu ustawy wynika, że osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tzn. do wysokości diet przysługujących pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.