Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

9 lutego 2011

Podatek dochodowy od świadczeń dla pracowników z ZFŚS

217

Dofinansowanie przez pracodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zakupu świadczeń w naturze o określonej wartości pieniężnej (karta na zajęcia sportowo-rekreacyjne) stanowi przychód ze stosunku pracy, podlegający zwolnieniu od podatku do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2010 roku (nr IPPB4/415-714/10-2/MP)

Sytuacja podatnika

W ramach świadczeń na rzecz pracowników z ZFŚS finansowane są zgodnie z polityką spółki oraz w zgodzie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z wypoczynkiem pracowników, działalnością kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną. Spółka podjęła decyzję o zakupie na rzecz pracowników dostępu do różnego rodzaju usług o charakterze sportowo-rekreacyjnym w ramach programu MultiSport. Pracownicy otrzymują imienną kartę identyfikującą uprawnienia danej osoby do skorzystania z usługi będącej objętej wskazanym programem.

Koszty nabycia prawa do skorzystania z tego typu usługi w części opłacane są przez pracownika, w części zaś ponoszone są przez pracodawcę ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ZFŚS. Pracownicy, którym spółka sfinansowała z ZFŚS w odpowiedniej części możliwość skorzystania z ww. usług, nie uzyskali wcześniej świadczeń powodujących przekroczenie ustawowego progu, tj. 380 zł. Spółka w żaden sposób nie jest w stanie zidentyfikować faktycznego wykorzystania postawionego pracownikowi do dyspozycji świadczenia zarówno pod kątem rodzaju (w ramach wskazanego wcześniej programu) jak i okresu. Spółka jako płatnik, część wskazanego na rzecz pracownika świadczenia finansowanego z ZFŚS, dolicza do dochodu pracownika, osiąganego na podstawie stosunku pracy, naliczając następnie, potrącając i odprowadzając do organu podatkowego odpowiednią kwotę podatku dochodowego.

Spółka miała wątpliwości, co do poprawności przyjętego trybu postępowania, ponieważ uważała, że samo postawienie do dyspozycji pracownikowi Spółki możliwości skorzystania z danej usługi nie powinno w ogóle generować dochodu, uzasadniając to tym, że dochodem może być jedynie wypłata pieniężna wynagrodzenia, poniesione za pracownika świadczenie, jak również wartość nieodpłatnych świadczeń na jego rzecz, a w tym przypadku pracownikowi udostępniono jedynie możliwość osiągnięcia korzyści, a więc również potencjalnego dochodu.

Podatnik zadał w związku z tym pytanie, czy prawidłowo postąpił doliczając do dochodu pracowników wartość postawionego do dyspozycji pracownika świadczenia sfinansowanego przez Spółkę z ZFŚS i naliczając w stosunku do tego dochodu podatek dochodowy…

Decyzja i uzasadnienie Izby Skarbowej

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnien...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.