Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

12 sierpnia 2014

Opodatkownie nieodpłatnego przekazania przedsiebiorstwa

192

Darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2014 roku nr ITPB1/415-470/14/AK

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca od 1995 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży artykułów przemysłowych, sprzętu mechanicznego. Oprócz sprzedaży zajmuje się serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu. Wnioskodawca zatrudnia pracowników, w tym swoją córkę. W niedługim czasie planuje zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej i całe przedsiębiorstwo przekazać nieodpłatnie córce, która zarejestruje działalność i nadal będzie ją prowadziła – jako „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”. Przekazaniu podlegałyby budynki, środki trwałe, wyposażenie i towar handlowy w całości, wraz ze zobowiązaniami finansowymi w stosunku do dostawców jak i należnościami od odbiorców.

Czy dla celów podatku dochodowego przekazanie nieodpłatnie (darowizna) "zorganizowanej części przedsiębiorstwa" będzie wolne od podatku dochodowego?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

W myśl art. 552 ustawy Kodeks cywilny, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowad...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.